Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Wydanie broszury tematycznej i zakup wyposażenia do świetlicy w Danowcu

Umowa przyznania pomocy nr 02802-6930-UM1540828/14 z dn.22.12.2014 r.

tytuł projektu: "Wydanie broszury tematycznej i zakup wyposażenia do świetlicy w Danowcu"

Beneficjent: Gmina Mycielin

W ramach projektu zakupiono meble kuchenne i 15 stołów do świetlicy w Danowcu oraz przygotowano we współpracy z mieszkańcami broszurę tematyczną promującą regionalne potrawy kulinarne.

Wartość projektu: 14.504,95 zł., wkład własny: 5.070,84 zł, kwota dofinansowania: 9.434,11 zł.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013

Galeria:
Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości