Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bogusławicach

Umowa przyznania pomocy nr 00694-6930-UM1530043/14 z dn.24.07.2014 r.

Tytuł projektu: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bogusławicach’’

Beneficjent: Gmina Mycielin

W ramach projektu uzupełniono tynki i pomalowano ściany wewnętrzne, wykonano posadzki z płytek, wymieniono oprawy oświetleniowe, wyremontowano instalacje kanalizacyjną wewnętrzną    i sanitariaty, wykonano remont dachu i ocieplono ściany zewnętrzne świetlicy.

Wartość projektu:  99.259,03 zł.,   wkład własny: 73.259,03 zł,   kwota dofinansowania  26.000,00 zł.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ‘’Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’’ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości